položenje - venue

Uherské Hradiště (češski se čitaje: [ˈuɦɛrskɛː ˈɦraɟɪʃcɛ]) jest moravsky grad (v Zlinskom regijonu) v Češskoj republikě, položeny na rěkě Moravě 23 km južnozapadno ot grada Zlín. Uherské Hradiště je glavny grad Uhersko-Hradišťskoj oblasti i centrum aglomeracije sodržajučej několiko malih gradov Velehrad, Modrá, Staré Město, i Kunovice položenih mnogo blizko sebe i imějučih vsego 40.000 ljudij.


obča mapa
general map

podrobna mapa
map detailed map

Uherské Hradiště (Czech pronunciation: [ˈuɦɛrskɛː ˈɦraɟɪʃcɛ]) is a town in the Moravia land (Zlín Region) of the Czech Republic, located on the Morava River 23 km (14 mi) southwest of Zlín. It is the capital of the Uherské Hradiště District and the centre of an agglomeration consisting of more small cities Velehrad, Modrá, Staré Město and Kunovice placed very close together and having 40.000 citizens in total.


aglomeracija Uherské Hradiště
agglomeration of Uherské Hradiště

ulična mapa
street map

náměstí Velké Moravy: město konferencije
conference site

náměstí Velké Moravy: Hram Svetogo Duha
Church of Holy Spirit

Adresa konferencije jest: Event Centrum (dom), náměstí Velké Moravy (trg/rynek), Staré Město (grad). Parkovanje automobila jest možno v ulici Jezuitská. GPS pozicija jest 49°04'42.0"N, 17°26'40.3"E (49.078333, 17.444528), Karta ot Google jest tu i tu jest virtualno ogledanje ot Google. Blizko jest stanica městnogo autobusa linije 1. Najlučši publičny transport jest vlakom iz Pragy (CZ), Brna (CZ), Bratislavy (SK), Wieny (A), Olomouca (CZ), ili Ostravy (CZ) na vlakovu stanicu "Staré Město". Do aglomeracije Uherské Hradiště takože idut mnogi expresni autobusy.

Nočlegy v Starom Městu ili v jego okolině objavite tu: Hotely i nočlegy - Staré Město, ili nas kontaktirajte, i my Vam pomožemo.

Conference address is: Event Centrum (building), náměstí Velké Moravy (square), Staré Město (town). Car parking is available in Jezuitská street. GPS position is 49°04'42.0"N, 17°26'40.3"E (49.078333, 17.444528), Google Map is here and Google street view is here. A local bus stop of line 1 is near the conference venue. The best way of public transport is by train from Prague (CZ), Brno (CZ), Wien (A), Bratislava (SK), Olomouc (CZ), or Ostrava (CZ) to the trainstation named "Staré Město". Many coaches also run into the agglomeration Uherské Hradiště.

You will find possibilities for accommodation in Staré Město or in its vicinity here: Hotels and accommodation - Staré Město, or contact us and we will help You.


Vizovicki gorki
uplands of Vizovice

vinogrady
vineyards

grozdje
vine grapes

Oblast Uherské Hradiště leži na zapadnom koncu Karpatskih gor, ktore se zakončajut do plodnoj niziny s mnogimi vinogradami, poljami, i ovočnimi sadami. Jest to oblast s bogatoju narodnoju kulturoju i historijeju. Lokalita Velehrad (byvši Veligrad), ktora jest dnes kulturnim i religijnoputovnim centrom, byla v 9-om stolětji stoličnim gradom Velikomoravskoj državy, kamo došli sveti brati Kyrill i Methodij - apostoli i učiteli Slověnov.


religijno putovanje do baziliky v Velehradu
pilgrimage into the basilica in Velehrad

velikomoravsky archeoskanzen v Modré
archeoskanzen of Great Moravia in Modrá

rekonstrukcija bitvy v archeoskazenu
battle re-enactment in the archeoskanzen

Moderna historija je takože interesna. Grad Kunovice iměje samoletovu promyslenost i veliky sportovy aeroport, i nedaleky grad Zlin jest světovo znajemy obuvničskoju promyslenostju, ktoru na počatku 20-ogo stolětja osnoval vizionar Tomáš Baťa. Turistično interesny tehničsky pametnik jest kanal Tomáša Bati, slěd ktorogo sut takože cykloputi, i muzej Živá voda.


kanal Tomáša Bati
water transport channel of Tomáš Baťa

muzej Živá voda v Modré
muzeum Living Water in Modrá

zamok Buchlovice
chateau Buchlovice

Uherske Hradiste area lies on the western end of the Carpathian Mountains, which ends in a fertile plain with many vineyards, fields and orchards. It is a rich area in culture and national history. Location Velehrad (by the old name Veligrad), which is now the cultural and pilgrimage site, was in the 9th century the capital of the Great Moravia empire, where resided the holy brothers Cyril and Methodius - apostles and teachers of the Slavs.


fešta v Uherskom Hradišti
cultural feast in Uherské Hradiště

ljudova muzika s instrumentom cimbal
folk music with cimbalom instrument

krěpost Buchlov
castle Buchlov

Modern history is also interesting. Town Kunovice has an aerospace industry and a large sporty airport, and the nearby town Zlin is pupular in the whole world by its famous footwear industry, which in the early 20th century, has been founded by the visionary Tomas Bata. Tourist attractions are also the water transport channel of Tomas Bata, next to which are also bike trails, and the new muzeum Živá Voda (in English: living water).