rezultaty konferencije - conference results - konferencaj rezultoj

položenje - venue

Uherské Hradiště (češsky se čitaje: [ˈuɦɛrskɛː ˈɦraɟɪʃcɛ]) jest moravsky grad (v Zlinskom regijonu) v Češskoj republikě, položeny na rěkě Moravě 23 km južnozapadno od grada Zlín. Uherské Hradiště jest glavny grad Uhersko-Hradišťskoj oblasti i centrum aglomeracije sodržajučej několiko malyh gradov Velehrad, Modrá, Staré Město, i Kunovice položenyh mnogo blizko sebe i imajučih vsego 40.000 ljudij.


obča mapa
general map

podrobna mapa
map detailed map


Uherské Hradiště (Czech pronunciation: [ˈuɦɛrskɛː ˈɦraɟɪʃcɛ]) is a town in the Moravia land (Zlín Region) of the Czech Republic, located on the Morava River 23 km (14 mi) southwest of Zlín. It is the capital of the Uherské Hradiště District and the centre of an agglomeration consisting of more small cities Velehrad, Modrá, Staré Město and Kunovice placed very close together and having 40.000 citizens in total.


aglomeracija Uherské Hradiště
agglomeration of Uherské Hradiště

ulična mapa
street map

náměstí Velké Moravy: město konferencije
conference site

náměstí Velké Moravy: Hram Svetogo Duha
Church of Holy Spirit

Sál Evropa, Národní třída 1472/21, Hodonín - vtory den konferencije
Hall Europe - 2nd day of the conference

Sál Evropa, Národní třída 1472/21, Hodonín - vtory den konferencije
Hall Europe - 2nd day of the conference


Adresa konferencije jest: Event Centrum (dom), náměstí Velké Moravy (trg/rynek), Staré Město (grad). Parkovanje automobila jest možno v ulici Jezuitská. GPS pozicija jest 49°04'42.0"N, 17°26'40.3"E (49.078333, 17.444528), Karta od Google jest tu i tu jest virtualno ogledanje od Google. Blizko jest stanica městnogo autobusa linije 1. Najlučši publičny transport jest vlakom iz Pragy (CZ), Brna (CZ), Bratislavy (SK), Wieny (A), Olomouca (CZ), ili Ostravy (CZ) na vlakovu stanicu "Staré Město". Do aglomeracije Uherské Hradiště takože idut mnoge ekspresne autobusy.

Vtory den konferencije bude v centru grada Hodonín (40 km južno-zapadno od grada Staré Město) v Salu Evropa (Europe Hall), ulica Národní třída 21, GPS pozicija 48°51'3.514"N, 17°7'36.105"E (48.8509761, 17.1266958). Transport učestnikov konferencije iz Starogo Města do Hodonína bude prigotovjeny.

Nočlegy v Starom Městu ili jego okolině objavite tu: Hotely i nočlegy - Staré Město, ili nas kontaktirajte, i my Vam pomožemo.

Conference address is: Event Centrum (building), náměstí Velké Moravy (square), Staré Město (town). Car parking is available in Jezuitská street. GPS position is 49°04'42.0"N, 17°26'40.3"E (49.078333, 17.444528), Google Map is here and Google street view is here. A local bus stop of line 1 is near the conference venue. The best way of public transport is by train from Prague (CZ), Brno (CZ), Wien (A), Bratislava (SK), Olomouc (CZ), or Ostrava (CZ) to the trainstation named "Staré Město". Many coaches also run into the agglomeration Uherské Hradiště.

Second day of the conference is located to the center of town Hodonín (40 km south-west from Staré Město) into the hall "Sál Evropa", street Národní třída 21, GPS position 48°51'3.514"N, 17°7'36.105"E (48.8509761, 17.1266958). There will be organized transport of participants from Staré Město to Hodonín.

You will find possibilities for accommodation in Staré Město or in its vicinity here: Hotels and accommodation - Staré Město, or contact us and we will help You.


Vizovicke gorky
uplands of Vizovice

vinogrady
vineyards

grozdje
vine grapes


Oblast Uherské Hradiště - Hodonín leži na zapadnom koncu Karpatskyh gor, ktore se zakončajut do plodnoj niziny s mnogymi vinogradami, poljami, i ovočnymi sadami. Jest to oblast s bogatoju narodnoju kulturoju i historijeju. Lokalita Velehrad (byvši Veligrad) i Valy bliz grada Hodonín, ktore sut dnes kulturnymi i religijnoputovnymi centrami, byli v 9-om stolětji stoličnymi gradami Velikomoravskoj državy, kamo došli sveti brati Kyrill i Methodij - apostoli i učitelji Slovjanov.


religijno putovanje do baziliky v Velehradu
pilgrimage into the basilica in Velehrad

posět Jego Vsesvetosti Ekumeničskogo patriarchy Bartholomeja
visit of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew from Constantinople

archeologijska lokalita Mikulčice
archaeological site Mikulčice

velikomoravsky archeoskanzen v Modroj
archeoskanzen of Great Moravia in Modrá

rekonstrukcija bitvy v archeoskazenu v Modroj
battle re-enactment in the archeoskanzen in Modrá

Velikomoravske odkrytja iz Mikulčice
Great Moravian finds from Mikulčice


Moderna historija jest takože interesna. Grad Kunovice iměje samoletovu promyslenost i veliky sportovy aeroport, i nedaleky grad Zlín jest světovo znajemy obuvničskoju promyslenostju, ktoru na počatku 20-ogo stolětja osnoval vizionar Tomáš Baťa. Turistično interesny techničsky pametnik jest kanal Tomáša Bati, slěd ktorogo sut takože cykloputi, i muzej Živá voda.


kanal Tomáša Bati
water transport channel of Tomáš Baťa

muzej Živá voda v Modré
muzeum Living Water in Modrá

zamok Buchlovice
chateau Buchlovice


Uherske Hradiste - Hodonín area lies on the western end of the Carpathian Mountains, which ends in a fertile plain with many vineyards, fields and orchards. It is a rich area in culture and national history. Location Velehrad (by the old name Veligrad) and Valy near to Hodonín, which are now the cultural and pilgrimage sites, were in the 9th century centers of the Great Moravia empire, where resided the holy brothers Cyril and Methodius - apostles and teachers of the Slavs.


fešta v Uherskom Hradišti
cultural feast in Uherské Hradiště

ljudova muzika s instrumentom cimbal
folk music with cimbalom instrument

krěpost Buchlov
castle Buchlov


Modern history is also interesting. Town Kunovice has an aerospace industry and a large sporty airport, and the nearby town Zlin is pupular in the whole world by its famous footwear industry, which in the early 20th century, has been founded by the visionary Tomas Bata. Tourist attractions are also the water transport channel of Tomas Bata, next to which are also bike trails, and the new muzeum Živá Voda (in English: Living Water).