program - programme - programo

Konferencija hoče byti praktičnym eksperimentom inovativnoj možnosti naučno-profesionalnoj komunikacije ljudij iz različnyh slovjanskyh narodov. Program konferencije se bude ješče razrastati ili měnjati.
The conference is intended to be a practical experiment of the innovative option of scientific and professional communication of people from various Slavic nations. The conference program will be expanded or changed.
La konferenco celas esti praktika eksperimento de la pionira eblo de scienca kaj profesia komunikado de homoj el diversaj slavaj nacioj. La konferenca programo estos etendita aŭ ŝanĝita.

Šablon prezentacije za avtory - Presentation template for authors
CISLa2020-sablon.pptx

Šablon teksta članka za avtory - Paper template for authors
poucenje-avtoram.docx

četvrtok, 21. Maj - Thursday, May 21 - Ĵaŭdo, Maio 21

petok, 22. Maj - Friday, May 22 - Vendredo, Maio 22

... prvy den konferencije ...

subota, 23. Maj - Saturday, May 23 - Sabato, Maio 23

... vtory den konferencije ...

sbornik konferencije - conference proceedings - konferenca libro

Sbornik konferencije jest specialno izdanje časopisa SLOVJANI.info, ktory jest indeksovany v medžunarodnoj databazě CEEOL, Frankfurt am Main Germany. Kliknite si:

  

program festivala pri konferenciji - festival programme with the conference - festivala programo kun la konferenco

...