položenje - venue

Hodonín (češsky se čitaje: [ˈɦodoɲiːn], kyrillicoju Ходоњѝн) jest maly južnomoravsky grad v Češskoj republikě, položeny na rěkě Moravě. Hodonín imaje 25.000 gradžanov.


obča mapa
general map

podrobna mapa
map detailed map


Uherské Hradiště (Czech pronunciation: [ˈɦodoɲiːn]) is a small town in the South-Moravia land of the Czech Republic, located on the Morava River. It has 25.000 citizens in total.


ulična mapa
street map

město konferencije
conference site


Adresa konferencije jest: Regijonalny center Hodonín (češsky: Regionální centrum), Masarykovo náměstí 27 (Masarykov trg/rynek). Plačeno parkovanje automobila jest možno v sěvernoj časti Masarykovogo náměstí. GPS pozicija jest 48.8484581N, 17.1288697E. Najlučši publičny transport jest vlakom iz Pragy (CZ), Brna (CZ), Bratislavy (SK), Wieny (A), Olomouca (CZ), ili Ostravy (CZ) na vlakovu stanicu "Hodonín". Do grada Hodonín takože idut mnoge ekspresne autobusy.

Nočlegy v gradu Hodonín ili jego okolině objavite tu: Bookings v gradu Hodonín, ili tu: AirBnB v gradu Hodonín.

Zlín - Hodonín 70 km Brno - Hodonín 75 km Bratislava - Hodonín 95 km Wien - Hodonín 110 km
Olomouc - Hodonín 110 km Ostrava - Hodonín 200 km Praha - Hodonín 270 km Budapest - Hodonín 290 km

Conference address is: Regional Center Hodonín, Masarykovo náměstí (Masaryk square), Hodonín. Car parking is available on the north side of the Masaryk square. GPS position is 48.8484581N, 17.1288697E. The best public transport is by train from Prague (CZ), Brno (CZ), Wien (A), Bratislava (SK), Olomouc (CZ), or Ostrava (CZ) to the train-station named "Hodonin". Many coaches also run to Hodonin.

You will find possibilities for accommodation in Staré Město or in its vicinity here: Bookings in Hodonín, ili tu: AirBnB in Hodonín.


archeologijska lokalita Mikulčice
archaeological site Mikulčice

vinogrady
vineyards

grozdje
vine grapes


Oblast Uherské Hradiště - Hodonín leži na zapadnom koncu Karpatskyh gor, ktore zakončajut se do plodnoj niziny s mnogymi vinogradami, poljami, i ovočnymi sadami. Jest to oblast s bogatoju narodnoju kulturoju i historijeju. Lokalita Velehrad (byvši Veligrad) i Valy bliz grada Hodonín, ktore sut dnes kulturnymi i religijnoputovnymi centrami, byli v 9-om stolětji stoličnymi gradami Velikomoravskoj državy, kamo došli sveti brati Kyrill i Methodij - apostoli i učitelji Slovjanov.


religijno putovanje do baziliky v Velehradu
pilgrimage into the basilica in Velehrad

posět Jegovoj Vsesvetosti Ekumeničskogo patriarchy Bartholomeja
visit of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew from Constantinople

velikomoravsky archeoskanzen v Modroj
archeoskanzen of Great Moravia in Modrá


Uherske Hradiste - Hodonín area lies on the western end of the Carpathian Mountains, which ends in a fertile plain with many vineyards, fields and orchards. It is a rich area in culture and national history. Location Velehrad (by the old name Veligrad) and Valy near to Hodonín, which are now the cultural and pilgrimage sites, were in the 9th century centers of the Great Moravia empire, where resided the holy brothers Cyril and Methodius - apostles and teachers of the Slavs.


rekonstrukcija bitvy v archeoskazenu v Modroj
battle re-enactment in the archeoskanzen in Modrá

Velikomoravske odkrytja iz Mikulčice
Great Moravian finds from Mikulčice

ljudova muzika s instrumentom cimbal
folk music with cimbalom instrument


Naslědna historija jest takože interesna. Nedaleky grad Zlín jest světovo znajemy svojeju obuvničskoju promyslenostju, ktoru na počatku 20-ogo stolětja osnoval vizionar Tomáš Baťa. Turistično interesny techničsky pamětnik jest kanal Tomáša Bati, slěd ktorogo sut takože cykloputi.


Strážnice - obrana iz turečskyh vojn v 17-om stolětju
Strážnice - fortifications from the Turkish wars in the 17th century

vizijonar Tomáš Baťa
visionaire Tomáš Baťa

kanal Tomáša Bati
water transport channel of Tomáš Baťa


Next history is also interesting. The nearby town Zlin is pupular in the whole world by its famous footwear industry, which in the early 20th century, has been founded by the visionary Tomas Bata. Tourist attractions are also the water transport channel of Tomas Bata, next to which are also bike trails.